หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556  อาจารย์ได้สั่งงานไว้เนื่องจากอาจารย์มีประชุม
งานอาจารย์ที่สั่งอยู่ที่ https://plus.google.com/u/0/100000825421251231001/posts

และให้ติดตามข่าวสารเนื่องจากการสั่งงานจะผ่านทางนี้

งานทดสอบทักษะก่อนเรียน กลุ่มเรียนartd3302 กลุ่ม 102 เช้าวันอังคาร วันนี้คือ
1. งานออกแบบนามบัตร สถานะเป็นนักศึกษาเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อจะใช้เป็นเอกสารแนะนำตัวเองในโครงงานบริการงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน โดย
_ ออกแบบการ์ดขนาด กว้าง 9.00ยาว 5.00ซม.
_ ไฟล์อาร์ตเวิร์ค illustrator v.3หรือ5
_ ใช้ฟ้อนต์ตรระกูล cru
_ ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย chandrakasem. Info
_ ใส่ภาพถ่ายเจ้าของนามบัตร
_ มีภาพbackground
_ทำอาร์ตเรียงต่อพร้อมตัด 10 ใบ ในกระดาษขนาด เอ 4
ส่งภายใน เวลา12.00น วันนี้

อ้างอิงจาก https://plus.google.com/u/0/100000825421251231001/posts

ภาพการทำงาน

ภาพที่ 1 งานที่ทำในห้องเรียน
ที่มา : นายณัฐพงษ์ วิริยาธนวัฒน์ ,2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น