หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

การเสนอผลงานการวิจัย 1

ผลรวมงานการวิจัย
แสดงผลงาน ลง มูดบอร์ดในการเสนอหน้าชั้นเรียน


การนำเสนอผลงาน แบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่แก้วเซรามิค
ในคอนเสป ดอกไม้นาๆชาติ


ภาพเสนอ แก้ว-ถ้วยแก้วกาแฟ พร้อมที่รองแก้ว
ในโปรแกรม sketchup 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น