หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

การเสนองานวิจัย 2


การเสนองานวิจัยพัฒนาสินค้าจากงานครั้งก่อน
ภาพบอร์ดแสดงผลงาน  concept

อัตลักษณ์ - โลโก้
คอนเสป ดอกมะลิ สื่่อเนื่องจากเทศกาลวันแม่ เลยใช้ตรีมงานนี้ เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลงาน
โดยใช้ดอกมะลิเป็นสื่อแทนความหมายผ่านสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น