หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

สรุปรวมวิชาออกแบบกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์
3 ส คือ
หลักการดำเนินงานออกแบบการสืบค้นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เซรามิค ที่จำหน่ายตามท้องตลาด


แบบโลโก้ที่ใช้ประกอบใน ผลิตภัณฑ์


ศึกษาวิจัยหาความรู้ในการที่จะนำคอนเสปมาใช้ในผลิตภัณฑ์
เข้าใจความเป็นมา


แบบเสนอ คอนเสป ลายอัตลักษณ์ ชนเผ่า ผสมกับ สัตว์ประจำถิ่นฐาน ออสเตเรีย
Kangaroo หรือจิงโจ้


แบบเสนอผลงาน ลงมูดบอร์ด 
เพื่อให้เข้าใจและแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น