หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

แบบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

แบบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2556 จังหวัดกาญจนบุรี


1.ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ประกอบการ : กนกกิตเซรามิค  ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ  นางกนกกิต กาญจนวิทย์

ชื่อ-สกุล
ผู้ประกอบการ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร อีเมล E-mail -/Website
นาง กนกกิต  กาญจนวิทย์    
กนกกิตเซรามิค
เขต อบต. เลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
081-3468382
dan2540@hotmail.com
ประเภทสินค้า
สถานะของผลิตภัณฑ์
(น้ำ-แข็ง-นุ่ม-มีอายุ)
ผลิตภัณฑ์เซรามิค
วิธีการจัด-วางจำหน่าย-จัดตั้งแสดงสินค้า ณ จุดขาย
ชั้นวางสินค้าในห้องกระจก
ความดี-สรรพคุณ-วิธีใช้ ผลิตภัณฑ์
เป็นภาชนะ ใช้ใส่อาหาร และ สามารถตั้งโชว์เพื่อประดับไลท์สไตร์ในการใช้ชีวิตให้ดูหรูหรา ประดับตกแต่งบ้าน
ข้อมูลทั่วไป ประวัติ ข้อมูลการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ก่อตั้งเมื่อปี2543 ขายมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ ได้มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างมากมาย

2. ข้อมูลการตลาดของสินค้า
2.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิต ในปัจจุบัน
  • ฝากขายในห้างร้านสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล,ร้านมองเมอร์,หน้าร้านศูนย์การค้าOTOPจังหวัด
  • มีร้านค้า-ที่ทำการ ชื่อ ร้านกนกกิตเซรามิค จังหวัดกาญจนบุรี
  • ส่งออกต่างประเทศ สหัรัฐอเมริกา สิงค์โปร์ ออสเตรเรีย เยอรมัน จีน.
  • รับจ้างผลิต Make to order
  •  2.2 ราคาจำหน่าย ตั้งแต่80บาท ต่อชิ้น ถึง30000บาทต่อชิ้น
  • ส่วนลด คิดเป็นเปอร์เซ็น และแถมสินค้า
3.ปัจจุบันสภาพ/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    3.1 สภาพปัจจุบัน/ ปัญหาที่เกิดขึ้น/อุปสรรค
ไม่มี.
      3.2 คู่แข่งทางการค้าในพื้นที่
ไม่มี
       3.3 ความต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม /สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่/ บรรจุภัณฑ์เดิม /บรรขถภัณฑ์ใหม่
Packaging และ Logo(อัตลักษณ์) ของร้าน
บรรจุภัณฑ์ที่มอบให้ทีมงาน เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์ และศึกษาเป็นต้นแบบ

ลำดับที่
รายการ
รายละเอียด
จำนวน
หมายเหตุ
มี / ไม่มี
1
โครงสร้าง(Structure)
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง
แก้วเซรามิค-กล่องบรรจุภัณ์
2


แบบจำลอง
วัสดุภาชนะ
แก้วลาย
2


วัสดุประกอบร่วม
แก้วเซรามิค-กล่องบรรจุภัณ์
2


ข้อมูลกราฟิก
เบญจรงค์-ลายหลุยส์ข้อมูล-เอกสาร-แผ่นพับ-
ต้นแบบไฟล์อาร์ตเวิร์ค
ต้นแบบไฟล์ชื่อ-ตราสินค้า
ไฟล์ภาพประดอบ/ภาพถ่าย
งานออมสิน 100 ปี
5


ไฟล์เครื่องหมายสัญลักษณ์
เป็นไฟล์ภาพถ่าย
1


ฟ้อนต์/ไฟล์แบบตัวอักษร
ไฟล์ภาพถ่าย
1ชื่อผู้บันทึก  นายเจษฎา  ศรีบุญชู
วันที่ 11/07/2013
ลงชื่อ เจษฎา ศรีบุญชู
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์/ข้อมูล นางกนกกิต กาญจนวิทย์
วันที่ 11./07/2013.

แบบบันทึกข้อมูลอ้างอิงบุคคล/ภาพด้าน-มุมมอง 360 องศา ของผลิตภัณฑ์สินค้า/
บรรจุภัณฑ์เดิมที่มี/วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ/สำนักงานขาย/สถานที่จัดจำหน่าย และหรือแนวคิด-ความต้องการพัฒนา-ให้เป็นโจทย์เพื่อการออกแบบพัฒนา
ภาพประกอบ  จากงานแสดงสินค้าที่อิมแพคเมืองทองธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น