หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

การพัฒนาอัตลักษณ์ แบรน์ของตัวเอง


LOGO แบรน์สินค้าใช้ตัวอักษรผสมกราฟฟิก
ในตัวชื่อแบรน์ใช้ลูกเล่นหนาบางของเส้น
ออกไตล์ เหลี่ยมๆ มุมตัด สื่อความทันสมัยเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ
เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของแบรน์สินค้าในแบบวงกลม

เพื่อครอบคลุมสินค้าภายในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ศึกษาเพิ่มเติมนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้า และวิจัย
ในแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น