หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

สรุปรวมวิชาออกแบบกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์
3 ส คือ
หลักการดำเนินงานออกแบบการสืบค้นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เซรามิค ที่จำหน่ายตามท้องตลาด


แบบโลโก้ที่ใช้ประกอบใน ผลิตภัณฑ์


ศึกษาวิจัยหาความรู้ในการที่จะนำคอนเสปมาใช้ในผลิตภัณฑ์
เข้าใจความเป็นมา


แบบเสนอ คอนเสป ลายอัตลักษณ์ ชนเผ่า ผสมกับ สัตว์ประจำถิ่นฐาน ออสเตเรีย
Kangaroo หรือจิงโจ้


แบบเสนอผลงาน ลงมูดบอร์ด 
เพื่อให้เข้าใจและแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสินค้าและแก้ไงงานผลิตภัณฑ์เก่า


จากการทำงานผิดโจทย์จากการส่งงาน
จึงได้แก้ไขและเปลี่ยนแนวคิด ผลิตภัณฑ์เป็น ถ้วยเซรามิคเหมือนเดิม


งานแก้ไข เปลี่ยนเป็นเซตแก้ว 2 ใบ
ในลวดลายอัตลักษณ์ของชนเผ่า ทาง ออสเตเรีย
หรือชนเผ่า อะเบอริจิน 


แบบเสนอผลงานการพัฒนา

แบบเสนองาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ากระป๋องน้ำอลูมิเนียม พิมพ์ลาย
ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ สื่อที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
                           
(การทำผิดโจทย์ คะแนนก็ไม่ได้) เนื่องจากผิด concept เดิมจากวัดุส เซรามิค

การพัฒนาอัตลักษณ์ แบรน์ของตัวเอง


LOGO แบรน์สินค้าใช้ตัวอักษรผสมกราฟฟิก
ในตัวชื่อแบรน์ใช้ลูกเล่นหนาบางของเส้น
ออกไตล์ เหลี่ยมๆ มุมตัด สื่อความทันสมัยเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ
เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของแบรน์สินค้าในแบบวงกลม

เพื่อครอบคลุมสินค้าภายในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ศึกษาเพิ่มเติมนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้า และวิจัย
ในแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

การพัฒนาสินค้าตามแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์


การเสนองานวิจัย 2


การเสนองานวิจัยพัฒนาสินค้าจากงานครั้งก่อน
ภาพบอร์ดแสดงผลงาน  concept

อัตลักษณ์ - โลโก้
คอนเสป ดอกมะลิ สื่่อเนื่องจากเทศกาลวันแม่ เลยใช้ตรีมงานนี้ เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลงาน
โดยใช้ดอกมะลิเป็นสื่อแทนความหมายผ่านสินค้าและบรรจุภัณฑ์

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

การเสนอผลงานการวิจัย 1

ผลรวมงานการวิจัย
แสดงผลงาน ลง มูดบอร์ดในการเสนอหน้าชั้นเรียน


การนำเสนอผลงาน แบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่แก้วเซรามิค
ในคอนเสป ดอกไม้นาๆชาติ


ภาพเสนอ แก้ว-ถ้วยแก้วกาแฟ พร้อมที่รองแก้ว
ในโปรแกรม sketchup