หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

สรุปรวมวิชาออกแบบกราฟฟิคบรรจุภัณฑ์
3 ส คือ
หลักการดำเนินงานออกแบบการสืบค้นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เซรามิค ที่จำหน่ายตามท้องตลาด


แบบโลโก้ที่ใช้ประกอบใน ผลิตภัณฑ์


ศึกษาวิจัยหาความรู้ในการที่จะนำคอนเสปมาใช้ในผลิตภัณฑ์
เข้าใจความเป็นมา


แบบเสนอ คอนเสป ลายอัตลักษณ์ ชนเผ่า ผสมกับ สัตว์ประจำถิ่นฐาน ออสเตเรีย
Kangaroo หรือจิงโจ้


แบบเสนอผลงาน ลงมูดบอร์ด 
เพื่อให้เข้าใจและแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสินค้าและแก้ไงงานผลิตภัณฑ์เก่า


จากการทำงานผิดโจทย์จากการส่งงาน
จึงได้แก้ไขและเปลี่ยนแนวคิด ผลิตภัณฑ์เป็น ถ้วยเซรามิคเหมือนเดิม


งานแก้ไข เปลี่ยนเป็นเซตแก้ว 2 ใบ
ในลวดลายอัตลักษณ์ของชนเผ่า ทาง ออสเตเรีย
หรือชนเผ่า อะเบอริจิน 


แบบเสนอผลงานการพัฒนา

แบบเสนองาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ากระป๋องน้ำอลูมิเนียม พิมพ์ลาย
ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ สื่อที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
                           
(การทำผิดโจทย์ คะแนนก็ไม่ได้) เนื่องจากผิด concept เดิมจากวัดุส เซรามิค

การพัฒนาอัตลักษณ์ แบรน์ของตัวเอง


LOGO แบรน์สินค้าใช้ตัวอักษรผสมกราฟฟิก
ในตัวชื่อแบรน์ใช้ลูกเล่นหนาบางของเส้น
ออกไตล์ เหลี่ยมๆ มุมตัด สื่อความทันสมัยเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ
เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของแบรน์สินค้าในแบบวงกลม

เพื่อครอบคลุมสินค้าภายในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ศึกษาเพิ่มเติมนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้า และวิจัย
ในแบบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

การพัฒนาสินค้าตามแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์


การเสนองานวิจัย 2


การเสนองานวิจัยพัฒนาสินค้าจากงานครั้งก่อน
ภาพบอร์ดแสดงผลงาน  concept

อัตลักษณ์ - โลโก้
คอนเสป ดอกมะลิ สื่่อเนื่องจากเทศกาลวันแม่ เลยใช้ตรีมงานนี้ เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลงาน
โดยใช้ดอกมะลิเป็นสื่อแทนความหมายผ่านสินค้าและบรรจุภัณฑ์

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

การเสนอผลงานการวิจัย 1

ผลรวมงานการวิจัย
แสดงผลงาน ลง มูดบอร์ดในการเสนอหน้าชั้นเรียน


การนำเสนอผลงาน แบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่แก้วเซรามิค
ในคอนเสป ดอกไม้นาๆชาติ


ภาพเสนอ แก้ว-ถ้วยแก้วกาแฟ พร้อมที่รองแก้ว
ในโปรแกรม sketchup 


แบบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

แบบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2556 จังหวัดกาญจนบุรี


1.ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ประกอบการ : กนกกิตเซรามิค  ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ  นางกนกกิต กาญจนวิทย์

ชื่อ-สกุล
ผู้ประกอบการ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร อีเมล E-mail -/Website
นาง กนกกิต  กาญจนวิทย์    
กนกกิตเซรามิค
เขต อบต. เลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
081-3468382
dan2540@hotmail.com
ประเภทสินค้า
สถานะของผลิตภัณฑ์
(น้ำ-แข็ง-นุ่ม-มีอายุ)
ผลิตภัณฑ์เซรามิค
วิธีการจัด-วางจำหน่าย-จัดตั้งแสดงสินค้า ณ จุดขาย
ชั้นวางสินค้าในห้องกระจก
ความดี-สรรพคุณ-วิธีใช้ ผลิตภัณฑ์
เป็นภาชนะ ใช้ใส่อาหาร และ สามารถตั้งโชว์เพื่อประดับไลท์สไตร์ในการใช้ชีวิตให้ดูหรูหรา ประดับตกแต่งบ้าน
ข้อมูลทั่วไป ประวัติ ข้อมูลการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ก่อตั้งเมื่อปี2543 ขายมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ ได้มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างมากมาย

2. ข้อมูลการตลาดของสินค้า
2.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิต ในปัจจุบัน
 • ฝากขายในห้างร้านสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล,ร้านมองเมอร์,หน้าร้านศูนย์การค้าOTOPจังหวัด
 • มีร้านค้า-ที่ทำการ ชื่อ ร้านกนกกิตเซรามิค จังหวัดกาญจนบุรี
 • ส่งออกต่างประเทศ สหัรัฐอเมริกา สิงค์โปร์ ออสเตรเรีย เยอรมัน จีน.
 • รับจ้างผลิต Make to order
 •  2.2 ราคาจำหน่าย ตั้งแต่80บาท ต่อชิ้น ถึง30000บาทต่อชิ้น
 • ส่วนลด คิดเป็นเปอร์เซ็น และแถมสินค้า
3.ปัจจุบันสภาพ/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    3.1 สภาพปัจจุบัน/ ปัญหาที่เกิดขึ้น/อุปสรรค
ไม่มี.
      3.2 คู่แข่งทางการค้าในพื้นที่
ไม่มี
       3.3 ความต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม /สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่/ บรรจุภัณฑ์เดิม /บรรขถภัณฑ์ใหม่
Packaging และ Logo(อัตลักษณ์) ของร้าน
บรรจุภัณฑ์ที่มอบให้ทีมงาน เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์ และศึกษาเป็นต้นแบบ

ลำดับที่
รายการ
รายละเอียด
จำนวน
หมายเหตุ
มี / ไม่มี
1
โครงสร้าง(Structure)
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง
แก้วเซรามิค-กล่องบรรจุภัณ์
2


แบบจำลอง
วัสดุภาชนะ
แก้วลาย
2


วัสดุประกอบร่วม
แก้วเซรามิค-กล่องบรรจุภัณ์
2


ข้อมูลกราฟิก
เบญจรงค์-ลายหลุยส์ข้อมูล-เอกสาร-แผ่นพับ-
ต้นแบบไฟล์อาร์ตเวิร์ค
ต้นแบบไฟล์ชื่อ-ตราสินค้า
ไฟล์ภาพประดอบ/ภาพถ่าย
งานออมสิน 100 ปี
5


ไฟล์เครื่องหมายสัญลักษณ์
เป็นไฟล์ภาพถ่าย
1


ฟ้อนต์/ไฟล์แบบตัวอักษร
ไฟล์ภาพถ่าย
1ชื่อผู้บันทึก  นายเจษฎา  ศรีบุญชู
วันที่ 11/07/2013
ลงชื่อ เจษฎา ศรีบุญชู
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์/ข้อมูล นางกนกกิต กาญจนวิทย์
วันที่ 11./07/2013.

แบบบันทึกข้อมูลอ้างอิงบุคคล/ภาพด้าน-มุมมอง 360 องศา ของผลิตภัณฑ์สินค้า/
บรรจุภัณฑ์เดิมที่มี/วาดแผนที่ตั้งสถานประกอบการ/สำนักงานขาย/สถานที่จัดจำหน่าย และหรือแนวคิด-ความต้องการพัฒนา-ให้เป็นโจทย์เพื่อการออกแบบพัฒนา
ภาพประกอบ  จากงานแสดงสินค้าที่อิมแพคเมืองทองธานี

ข้อมูล การสอบถาม


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP

71110001742096 
ของใช้ 
กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 
กนกกิตเซรามิค


1.ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ประกอบการ : กนกกิตเซรามิค  ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ  นางกนกกิต กาญจนวิทย์

ชื่อ-สกุล
ผู้ประกอบการ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร อีเมล E-mail -/Website
นาง กนกกิต  กาญจนวิทย์    
กนกกิตเซรามิค
เขต อบต. เลขที่ 109 หมู่ที่ 4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
081-3468382
dan2540@hotmail.com
ประเภทสินค้า
สถานะของผลิตภัณฑ์
(น้ำ-แข็ง-นุ่ม-มีอายุ)
ผลิตภัณฑ์เซรามิค
วิธีการจัด-วางจำหน่าย-จัดตั้งแสดงสินค้า ณ จุดขาย
ชั้นวางสินค้าในห้องกระจก
ความดี-สรรพคุณ-วิธีใช้ ผลิตภัณฑ์
เป็นภาชนะ ใช้ใส่อาหาร และ สามารถตั้งโชว์เพื่อประดับไลท์สไตร์ในการใช้ชีวิตให้ดูหรูหรา ประดับตกแต่งบ้าน
ข้อมูลทั่วไป ประวัติ ข้อมูลการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ก่อตั้งเมื่อปี2543 ขายมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ ได้มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างมากมาย

2. ข้อมูลการตลาดของสินค้า
2.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิต ในปัจจุบัน
 • ฝากขายในห้างร้านสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล,ร้านมองเมอร์,หน้าร้านศูนย์การค้าOTOPจังหวัด
 • มีร้านค้า-ที่ทำการ ชื่อ ร้านกนกกิตเซรามิค จังหวัดกาญจนบุรี
 • ส่งออกต่างประเทศ สหัรัฐอเมริกา สิงค์โปร์ ออสเตรเรีย เยอรมัน จีน.
 • รับจ้างผลิต Make to order
 •  2.2 ราคาจำหน่าย ตั้งแต่80บาท ต่อชิ้น ถึง30000บาทต่อชิ้น
 • ส่วนลด คิดเป็นเปอร์เซ็น และแถมสินค้า
3.ปัจจุบันสภาพ/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    3.1 สภาพปัจจุบัน/ ปัญหาที่เกิดขึ้น/อุปสรรค
ไม่มี.
      3.2 คู่แข่งทางการค้าในพื้นที่
ไม่มี
       3.3 ความต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม /สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่/ บรรจุภัณฑ์เดิม /บรรขถภัณฑ์ใหม่

Packaging และ Logo(อัตลักษณ์) ของร้าน

รายชื่อกลุ่ม ทำการวิจัย

รายชื่อกลุ่มที่ 1 กนกกิต เซรามิค

นาย เจษฎษ ศรีบุญชู


นาย พริษฐ์  เฉียงลิบ

นาย พีระกานต์ จรูญประเสริฐ

นาย ณัฐพงษ์ วิริยาธนวัฒน์
นาย ทศพร บรรณทอง

บันทึกการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 5

  -วันนี้อาจารย์ได้ให้นักศึกษาพีเซ็น งานกลุ่ม
                      -ให้ทำเอกสารของและของตัวเอง
                      -อาทิตย์หน้าส่ง ส.2 การวิจัย

ตรวจสอบการทำงานกลุ่มที่ได้เสนอไว้ให้ อธิบายความเข้าใจกับสิ่งที่เราศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้
*ต้องติดตามผู้ประกอบการ / ประวัติความเป็นมา


อาจารย์ได้สอนวิธีการออกแบบ DESIGN บรรจุภัณฑ์
 เรื่องการใช้ฟอนต์
 เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 เปิดAdobe Illustrator เพื่อสอนวิธีการทำงาน
 เปิดไฟล์ที่โหลดมา (ไฟล์ที่อาจารย์ให้)
 ทำแบบเป็นโมเดลมา

 ทำแบบมาเสนออย่างน้อย 3 แบบ

บึนทึกการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4

- ไม่มีการเรียนการสอน
  ศึกษาเพิ่มเติมจากในเว๊ปบล๊อคของอาจารย์
เพิ่มเติมการวิจัย

บันทึกการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 3

-อาจารย์ได้แบ่งงานศึกษาค้นคว้าแบ่งกลุ่ม

ศึกษาตามกิจรรมที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาวิจัยงานออกแบบพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดกาณจณบุรี
-ศึกษาเพิ่มเติมแนวทาง
-การติดต่อสอบถามกับผู้ประกอบการ
-และอาจารย์ผู้สอนได้สอนให้นักศักษา Web (Picasa web)
- สร้างบล็อกชื่อประจำกลุ่ม กลุ่ม ที่ 1 YONGBOY / กนกิตเซรามิค
- วันอังคารที่ 2 ส่ง ส.1
- วันอังคาร 9 ส่งงาน Design การ Sketch